Bel voor vrijblijvend advies

Disclaimer

Informatie

WOUW Bedrijfshuisvesting biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar klanten en overige geïnteresseerden. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

Toegang

Voor de toegang van de website van WOUW Bedrijfshuisvesting is geen vergoeding verschuldigd. Gebruik maken van deze site mag alleen volgens deze site-voorwaarden. Gebruikers die niet conform deze voorwaarden handelen kan de toegang tot (onderdelen van) de site ontzegd worden.

Hyperlinks

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover WOUW Bedrijfshuisvesting geen zeggenschap heeft. WOUW Bedrijfshuisvesting geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. WOUW Bedrijfshuisvesting is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van deze door derden aangeleverde informatie. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

Wijzigingen

De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Aangezien een financieel advies op maat is gesneden naar de specifieke omstandigheden van de betreffende consument en wetgeving continue verandert, dient de op deze website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als een financieel advies. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met WOUW Bedrijfshuisvesting op te nemen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij ons dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Virussen

Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.
Enkele specifieke gebruiksbeperkingen
Het is niet toegestaan onderdelen van www.wouwbedrijfshuisvesting.nl elektronisch te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via internet te raadplegen.

Het is niet toegestaan om hyperlinks aan te brengen naar www.wouwbedrijfshuisvesting.nl mits naar de hoofdpagina wordt gelinkt.

Aansprakelijkheid

Van de Wouw & Partners aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op de Van de Wouw & Partners website wordt verstrekt of wanneer wordt verwezen of gelinkt

Alle gebruikers van www.wouwbedrijfshuisvesting.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.